Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności
Kontakt
  • Susz Antonina Bard Centrum Gier
  • Susz Antonina Bard Centrum Gier
    NIP: 9451320792
  • E-mail:biuro@bard.pl
  • Telefon660 762 072
  • Godziny działania sklepuAdres magazynu: Ul. Gromadzka 46, Budynek B, II piętro 30-719 Kraków od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16.00,

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Sprzedawcy poprzez Sklep.
2. Terminy użyte w Regulaminie dużą literą pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


§ 2 Administrator Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Antonina Susz adres Kokosowa 5, 30-434 Kraków, numer NIP 945-132-07-92, numer REGON: 531394122, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


§ 3 Zbiór Danych Osobowych
Zbiór Danych Osobowych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, czym został wypełniony obowiązek nałożony na Administratora przez ustawę o ochronie danych osobowych.

§ 4 Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów
1. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.
2. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.
3. Rejestracja w Sklepie wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.
4. Niepodanie przez Klienta Danych Osobowych niezbędnych do wysyłki nie pozwoli na złożenie Zamówienia.


§ 5 Zakres przetwarzania Danych Osobowych
1. Administrator poprosi Klienta o podanie następujących Danych Osobowych które to Klient powinien podać w celu złożenia Zamówienia: - nazwisko i imię,
- adres zamieszkania,
- lub adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu,
- numer NIP przy wystawianiu faktury
oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.

2. W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
3. Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.


§ 6 Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży. Prawnie uzasadniony interes Usługodawcy polega na realizacji Zamówienia przez Sklep, podmiotów trzecich z tym związanych, operatorów płatności elektronicznych. Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.
2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu.
3. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania.
4.Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wiadomość na adres
e-mail: sklep@bard.pl.


§ 7 Informacje handlowe - newsletter
1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.§ 8 Wykorzystanie plików Cookies - tzw. „ciasteczek”
1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.
2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora.
3. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m. in. za pomocą ustawień przeglądarki.
4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.
5. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m. in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.§ 9 Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
1. Administrator nie udostępnia Danych Osobowych innym podmiotom. Może przekazać lub udostępnić je osobom trzecim w przypadku gdy: - Klient wyrazi na to zgodę lub
- będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
- będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, potrzeby rachunkowości, względów podatkowych, oraz organom zgodnie z wymogami prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości, w celach podatkowych przetwarzane są przez pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

§ 10 Prawa Klientów
1. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
2. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W tym celu należy zwrócić się do obsługi Sklepu wchodząc na menu Kontakt.
3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
4. Każdy Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła.
5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.
6. Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO


 

 


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu